oCoder

 • Nástroj pro poloautomatické kódování otevřených otázek.
 • Nástroj je vysoce efektivní při kódování dat zpracovávaných v SPSS.
 • Extrémně účinný a efektivní při kódování značek, zvláště u kontinuálních výzkumů.
OTESTUJTE

 • Napište si o testovací verzi. Poskytujeme dostatečný čas na testování.
 • Testovací verzi předvedeme na workshopu, kde ukážeme nastavení na Vašich reálných datech.
 • Budoucnost je v CAWI metodě dotazování, kde jakákoli spontánní znalost značek je zapisována textově.
 • Ušetřete si práci s kódováním pomocí našeho nástroje oCoder a buďte v budoucnosti efektivní.

Ve srovnání se standardním způsobem kódování má tento nástroj pozitivní dopad na následující 3 důležité oblasti:

Peníze
 • Eliminuje práci oproti standardní přípravě kódování a importu kódů do dat.
 • Část otázek zakóduje automaticky a neplatí se tak ruční kódování.
 • Úspora na práci kodérů a analytiků dosahuje až 75 %.
Čas
 • Umožňuje kódování ještě v průběhu sběru dat a nečeká se až na ukončení terénu.
 • Automatické kódování urychluje celý proces (není třeba dlouhé čekání na kodéry).
 • U kódování značek časová úspora více než 80 %.
 • U kontinuálních výzkumů se kódování značek v dalších vlnách může zkrátit na několik pár minut.
Kvalita
 • Výrazně omezuje chybovost, která vzniká při ručním kódování.
 • U kódování značek chybovost klesá až na řády pouhých desetin procenta.