Řešíte některý z následujících problémů?

Vaši pracovníci neumí s Excelem / PowerPointem / Wordem tak, jak byste potřebovali. Pracovníci jsou pomalí. Dělají časté chyby. Nedostáváte výstupy v požadované podobě.

Pracujete s daty, ale rutinní práce je otravná a zdlouhavá. Potřebujete zpracovat statistické výstupy a analýzy a nemáte nástroje, ve kterých by to šlo snadno.

Potřebujete si levně provést průzkum trhu a nedokážete si naprogramovat složitější dotazník. Neumíte si sami zpracovat některé analýzy. Neumíte si rychle připravit tabulky s výsledky.

Využijte našich zkušeností a znalostí pro svůj prospěch…

MS Office

MS Office

Školení na míru potřebám pracovníků včetně analýzy potřeb a znalostí.
Příprava šablon reportů nebo tabulek.
Tvorba specializovaných grafů a diagramů.
Nastavení automatizovaných reportů.

Zpracování dat a analýza

Zpracování dat a analýza

Automatizace práce v SPSS pomocí maker.
Vlastní nástroje pro usnadnění práce.
Tabulkové výstupy snadno a rychle.
Automatizace složitějších analýz pomocí software R project.

Průzkum trhu

Průzkum trhu

Programování dotazníků v aplikacích Click4survey, LimeSurvey, Sawtooth Software
Zpracování dat a tvorba tabulek
Automatizace kódování otevřených otázek
Automatické plnění výsledků do grafů