SPSS – extrahování value labels

Úloha:

 • Potřebujeme upravit value labely hodnot proměnných v datovém souboru. Obvykle nám stačí úprava aktuálních textů a nepotřebujeme tvořit úplně novou value label syntaxi.
 • Abychom nemuseli celou syntaxi psát od začátku, zde je syntaxe, která v rozumně strukturované podobě vyextrahuje aktuální labely hodnot z SPSS dat a pak už jen stačí tento výstup převést do value label syntaxe a tu upravit podle potřeby.

Jak to funguje:

 • V syntaxi musíte jednak na začátku syntaxe upravit cestu ke zdrojovému SPSS souboru a také na konci syntaxe upravit cestu k výstupnímu XLS souboru.
 • Tato syntaxe nejprve vyřadí všechny textové proměnné. Následně vyřadí proměnné, které nemají value label (např. otázky uvádějící počet).
 • Následně shlukne všechny proměnné se stejným value labelem k sobě.
 • A pak toto vyexportuje ve strukturované podobě do formátu XLS.
 • Z exportovaného XLS souboru si už každý může pomocí vzorců připravit SPSS syntaxi. Nebo může tento export přímo vložit do naší aplikace “Data Manager” pro zpracování dat a v ní jen upravit texty a vše ostatní je zpracováno automaticky.

Potřebovali byste něco udělat jinak?

Číst dál

SPSS – Čištění multiple sady proměnných

Úloha:

 • Máme v SPSS sadu proměnných odpovídající jedné otázce. Např. “Znalost značky” nebo “Co se líbí na reklamě”.
 • Při kódování takových otázek, které mohou být otevřené nebo polootevřené, vzniká několik typů chyb, které je potřeba pročistit.

Typy čištěných chyb:

 • respondent na příslušnou otázku neodpověděl (v žádné proměnné není žádný kód) => do první proměnné vložíme kód příslušný odpovědi typu “DK/NA” (“Nevím, bez odpovědi”)
 • respondent na otázku neměl odpovídat, ale při kódování nebo špatným filtrem se zde odpovědi dostaly (bývalo spíše dříve u papírových dotazníků) => všechny zakódované hodnoty se smažou
 • je uveden vícekrát stejný kód (chybou kodéra nebo respondent 2x uvedl to samé) => kód tam zůstane pouze jednou a ten dříve uvedený
 • je N kódů, ale ty nejsou naskládané v prvních N proměnných => seskládají se do prvních N proměnných s tím, že pořadí kódů zůstane zachováno
 • jsou uvedeny korektní kódy, ale současně je uveden kód pro odpověď “DK/NA” (např. u odpovědi “značka1, značka2 a víc už nevím” kodér nesmyslně zakóduje kód pro “DK/NA”) => kód pro “DK/NA” se smaže
 • Makro vždy zachová původní pořadí odpovědí a první proměnná v sadě tak lze použít pro výstup typu “první uvedená odpověď”.

Vše lze snadno pročistit díky tomuto SPSS makru:

Číst dál

SPSS – Multikriterální vážení dat

Úloha:

 • V SPSS chceme vážit podle několika nezávislých kritérií.
 • např. podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, ekonomické aktivity atd.

Polemika:

 • Přímo v SPSS není žádný jednoduchý nástroj pro takovýto způsob vážení.
 • Nemáte nebo nechcete tvořit vlastní vážicí aplikaci, pro kterou se obvykle musí vytvářet speciální datový soubor s podklady pro vážení, v aplikaci spočítat váhy a vytvořit další datový soubor s váhami, který se posléze importuje zpět do SPSS dat. Uživatelský komfort zde není příliš vysoký.
 • To nás štvalo a proto jsme hledali snadnější řešení.

Řešení s využitím SPSS makra:

Číst dál