SPSS – extrahování value labels

Úloha:

 • Potřebujeme upravit value labely hodnot proměnných v datovém souboru. Obvykle nám stačí úprava aktuálních textů a nepotřebujeme tvořit úplně novou value label syntaxi.
 • Abychom nemuseli celou syntaxi psát od začátku, zde je syntaxe, která v rozumně strukturované podobě vyextrahuje aktuální labely hodnot z SPSS dat a pak už jen stačí tento výstup převést do value label syntaxe a tu upravit podle potřeby.

Jak to funguje:

 • V syntaxi musíte jednak na začátku syntaxe upravit cestu ke zdrojovému SPSS souboru a také na konci syntaxe upravit cestu k výstupnímu XLS souboru.
 • Tato syntaxe nejprve vyřadí všechny textové proměnné. Následně vyřadí proměnné, které nemají value label (např. otázky uvádějící počet).
 • Následně shlukne všechny proměnné se stejným value labelem k sobě.
 • A pak toto vyexportuje ve strukturované podobě do formátu XLS.
 • Z exportovaného XLS souboru si už každý může pomocí vzorců připravit SPSS syntaxi. Nebo může tento export přímo vložit do naší aplikace “Data Manager” pro zpracování dat a v ní jen upravit texty a vše ostatní je zpracováno automaticky.

Potřebovali byste něco udělat jinak?

 • Pokud používáte specifické nástroje pro zpracování dat a hodilo by se Vám, aby export byl strukturován jinak, neváhejte nám napsat v sekci ”napište nám” a za rozumnou cenu Vám formát exportu upravíme do požadované podoby.

Zde je syntaxe pro extahování value labels z SPSS dat

 dataset close all.
 get file = "...path...\NAME_data_00.sav".
 dataset name data.

 numeric @var_start @var_end (f1).
 match files
  /file = *
  /keep = @var_start all.
 execute.
 sort variables by type.
 execute.
 match files
  /file = *
  /keep = @var_start to @var_end.
 execute.
 delete variables @var_start @var_end.
 add value labels all -937951463476 "@@value_label@@delete@@".

 output new name = labels.
 output activate labels.

 dataset declare data_labels.
 oms /select all /exceptif subtypes = ['Notes' 'Titl*' 'Warn*']
  /destination format = sav outfile = data_labels.
 codebook all /varinfo valuelabels /statistics none.
 omsend.

 output close labels.
 dataset activate data_labels.

 select if (Value <> "@@value_label@@delete@@").
 execute.

 rename variables (Label_ = var)(Value = lab).
 numeric val id (f12).
 string vars labels var_val (a10000).
  alter type Var2 (f12).
  rename variables (Var2 = val). 
 compute id = $casenum.
 execute.
 delete variables Command_ Subtype_ Var1.

 do if (id=1 or var<>lag(var)).
  compute labels = concat(ltrim(rtrim(string(val,f12))),"-",ltrim(rtrim(lab))).
 else.
  compute labels = concat(ltrim(rtrim(lag(labels))),"|",ltrim(rtrim(string(val,f12))),"-",ltrim(rtrim(lab))).
 end if.
 execute.

 aggregate /outfile = * mode=addvariables overwritevars=yes /break = var /labels=last(labels).

 do if (char.rindex(var,"_")>0).
  compute vars = char.substr(var,1,char.rindex(var,"_")-1).
 else.
  compute vars = ltrim(rtrim(var)).
 end if.
 execute.

 sort cases by vars (a).
 if (vars=lag(vars)) id = lag(id).
 execute.
 sort cases by id (a).

 do if ($casenum=1).
  compute id = 1.
 else if (labels<>lag(labels)).
  compute id = lag(id) + 1.
 else.
  compute id = lag(id).
 end if.
 execute.

 dataset activate data_labels.
 dataset copy data_labels.
 dataset name data_labels_vars.
 dataset activate data_labels.

 sort cases id val (a).
 compute id_pom=0.
 do if ($casenum=1 or val<>lag(val) or id<>lag(id)).
  compute id_pom = 1.
 end if.
 select if (id_pom=1).
 compute var_val = ltrim(rtrim(string(val,f12))).
 execute.

 delete variables var val vars labels id_pom.

 dataset activate data_labels_vars.
 sort cases id (a).
 compute id_pom=0.
 do if ($casenum=1 or var<>lag(var) or id<>lag(id)).
  compute id_pom = 1.
 end if.
 select if (id_pom=1).
 execute.

 do if ($casenum=1 or vars<>lag(vars) or labels<>lag(labels)).
  compute var_val = ltrim(rtrim(var)).
 else.
  compute var_val = concat(ltrim(rtrim(lag(var_val)))," ",ltrim(rtrim(var))).
 end if.
 execute.

 aggregate /outfile = * mode=addvariables overwritevars=yes /break = vars labels /var_val=last(var_val).

 compute id_pom=0.
 do if ($casenum=1 or var_val<>lag(var_val)).
  compute id_pom = 1.
 end if.
 select if (id_pom=1).
 execute.

 delete variables var val lab vars labels id_pom.

 add files
  /file = data_labels_vars
  /file = data_labels
 .
 execute.
 dataset name data_labels_final.
 dataset activate data_labels_final.

 sort cases id (a).

 save translate outfile = "...path...\NAME_data_00_value_labels.xlsx"
  /type = xls /version = 12 /replace
  /keep = var_val lab.

 dataset activate data.
 dataset close data_labels.
 dataset close data_labels_vars.
 dataset close data_labels_final.