SPSS – Multiple variable set cleaning

WILL BE TRANSLATED

Task:

 • Máme v SPSS sadu proměnných odpovídající jedné otázce. Např. “Znalost značky” nebo “Co se líbí na reklamě”.
 • Při kódování takových otázek, které mohou být otevřené nebo polootevřené, vzniká několik typů chyb, které je potřeba pročistit.

Types of cleaned errors:

 • respondent na příslušnou otázku neodpověděl (v žádné proměnné není žádný kód) => do první proměnné vložíme kód příslušný odpovědi typu “DK/NA” (“Nevím, bez odpovědi”)
 • respondent na otázku neměl odpovídat, ale při kódování nebo špatným filtrem se zde odpovědi dostaly (bývalo spíše dříve u papírových dotazníků) => všechny zakódované hodnoty se smažou
 • je uveden vícekrát stejný kód (chybou kodéra nebo respondent 2x uvedl to samé) => kód tam zůstane pouze jednou a ten dříve uvedený
 • je N kódů, ale ty nejsou naskládané v prvních N proměnných => seskládají se do prvních N proměnných s tím, že pořadí kódů zůstane zachováno
 • jsou uvedeny korektní kódy, ale současně je uveden kód pro odpověď “DK/NA” (např. u odpovědi “značka1, značka2 a víc už nevím” kodér nesmyslně zakóduje kód pro “DK/NA”) => kód pro “DK/NA” se smaže
 • Makro vždy zachová původní pořadí odpovědí a první proměnná v sadě tak lze použít pro výstup typu “první uvedená odpověď”.

Everything is easy with this SPSS macro:

Read more

SPSS – Multivariate weighting

Task:

 • We want SPSS data to be weighted according to several independent criteria.
 • e.g. gender, age, region, size of residence, economic activity etc.

Polemic:

 • There is no built tool for this way of weighting directly in SPSS.
 • We aren’t able to use or build our own external weighting application. This kind of application usually needs a special data file with parameters for weighting and after weighting it creates another data file with weights to be imported back to SPSS. User comfort there is not too high.
 • This fact annoyed us and we were looking for an easier solutions.

Solution using SPSS macro:

Read more