SPSS – extract value labels

Task:

 • You need change value labels of variable values in the data file. It is enough to change some texts regurarly and you don’t need to prepare whole new value labels syntax.
 • Here is to use the rational syntaxe, which extract actual value labels to the XLS file. You have to chage the texts only and than transfer the texts to the value label syntax.

How it works:

 • You have to change the path to the source SPSS data file at the beginning of the syntax and change the path to the output XLS file at the end of the syntax zdrojovému SPSS souboru a také na konci syntaxe upravit cestu k výstupnímu XLS souboru.
 • This syntax excludes all of the string variables and also all of the numeric variables without Value Labels.
 • Syntax cumulates variables with the same value labels.
 • And than it extraxcts value labels into the structured XLS file.
 • You can work with extracted data and prepare final SPSS data file. You can also use our XLS application ”Data manager” and use the automation os the data files.

Do you need something different?

Read more

SPSS – Multiple variable set cleaning

WILL BE TRANSLATED

Task:

 • Máme v SPSS sadu proměnných odpovídající jedné otázce. Např. “Znalost značky” nebo “Co se líbí na reklamě”.
 • Při kódování takových otázek, které mohou být otevřené nebo polootevřené, vzniká několik typů chyb, které je potřeba pročistit.

Types of cleaned errors:

 • respondent na příslušnou otázku neodpověděl (v žádné proměnné není žádný kód) => do první proměnné vložíme kód příslušný odpovědi typu “DK/NA” (“Nevím, bez odpovědi”)
 • respondent na otázku neměl odpovídat, ale při kódování nebo špatným filtrem se zde odpovědi dostaly (bývalo spíše dříve u papírových dotazníků) => všechny zakódované hodnoty se smažou
 • je uveden vícekrát stejný kód (chybou kodéra nebo respondent 2x uvedl to samé) => kód tam zůstane pouze jednou a ten dříve uvedený
 • je N kódů, ale ty nejsou naskládané v prvních N proměnných => seskládají se do prvních N proměnných s tím, že pořadí kódů zůstane zachováno
 • jsou uvedeny korektní kódy, ale současně je uveden kód pro odpověď “DK/NA” (např. u odpovědi “značka1, značka2 a víc už nevím” kodér nesmyslně zakóduje kód pro “DK/NA”) => kód pro “DK/NA” se smaže
 • Makro vždy zachová původní pořadí odpovědí a první proměnná v sadě tak lze použít pro výstup typu “první uvedená odpověď”.

Everything is easy with this SPSS macro:

Read more

SPSS – Multivariate weighting

Task:

 • We want SPSS data to be weighted according to several independent criteria.
 • e.g. gender, age, region, size of residence, economic activity etc.

Polemic:

 • There is no built tool for this way of weighting directly in SPSS.
 • We aren’t able to use or build our own external weighting application. This kind of application usually needs a special data file with parameters for weighting and after weighting it creates another data file with weights to be imported back to SPSS. User comfort there is not too high.
 • This fact annoyed us and we were looking for an easier solutions.

Solution using SPSS macro:

Read more